Praca

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do współpracy z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur ekspertów z następujących dziedzin:

  • psychiatria;
  • psychiatria dziecięca;
  • medycyna (choroby wewnętrzne, geriatria).

  Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący, który został powołany w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności.

  Do zadań Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur należy w szczególności:

Subskrybuj Praca