Świadczenie usługi dostępu do Internetu, usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami, usługi monitoringu: stron internetowych, łącz internetowych i transmisji danych, usługi telefonii stacjonarnej.

Data: 
2021-06-22 11:03:55

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: 1) usługi dostępu do Internetu oraz usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Biura RPO; 2) usługi monitoringu: a) stron internetowych: www.rpo.gov.pl i www.bip.brpo.gov.pl, b) łącz internetowych i transmisji danych; 3) usługi telefonii stacjonarnej