Dostawa oprogramowania, lub przedłużenie licencji dla aktualnie posiadanego oprogramowania przez Zamawiającego

Data: 
2020-09-15 11:14:27

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z niniejszym ogłoszeniem.

Celem dialogu jest m.in. pozyskanie informacji: na temat trzech wariantów rozwiązań, dotyczących podnoszenia standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Biurze