Dostawa serwera, nr sprawy BDG-WZP.261.9.2020

Data: 
2020-09-03 11:02:56

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, fabrycznie nowego serwera, do budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) zlokalizowanego przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-09-22 13:27:27 Dostawa serwera, nr sprawy BDG-WZP.261.9.2020 Marek Tenerowicz
2020-09-11 11:40:18 Dostawa serwera, nr sprawy BDG-WZP.261.9.2020 Marek Tenerowicz
2020-09-03 11:09:28 Dostawa serwera, nr sprawy BDG-WZP.261.9.2020 Marek Tenerowicz