Nabór na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Spraw Personalnych w Biurze Dyrektora Generalnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2019-02-13 16:54:39

Ogłoszenie Nr BDG-WSP.111.2.2019

Termin składania dokumentów upływa 20 lutego 2019 r.