Nabór na stanowisko od starszego radcy do głównego specjalisty w Zespole ds. Równego Traktowania, Wydział Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2017-08-11 12:30:00

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 28 sierpnia 2017 r.