Nabór na stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Data: 
2021-07-01 13:17:11

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Biurze Dyrektora Generalnego w Wydziale Organizacyjnym w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy: 

  • obsługa magazynów archiwalnych, rozmieszczenie akt w magazynach i ich zabezpieczenie,
  • porządkowanie dokumentacji będącej na stanie archiwum, przejmowanie dokumentacji z jednostek i komórek organizacyjnych Biura,
  • udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej, w celu wydzielenia i zniszczenia dokumentów, których okres przechowywania upłynął,
  • sporządzanie sprawozdań w zakresie pracy własnej.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Termin składania aplikacji upływa 15 lipca 2021 r.