Podstawowe jednostki organizacyjne

Data: 
2015-11-20 08:19:21
 1. Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego;
 2. Zespół Prawa Karnego;
 3. Zespół Prawa Cywilnego;
 4. Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego;
 5. Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
 6. Zespół Wstępnej Oceny Wniosków;
 7. Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”;
 8. Zespół do spraw Wykonywania Kar;
 9. Zespół do spraw Równego Traktowania;
 10. Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej;
 11. Centrum Projektów Społecznych;
 12. Biuro Dyrektora Generalnego;
 13. Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu;
 14. Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku;
 15. Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach;
 16. Wydział do spraw Współpracy Międzynarodowej;
 17. Wydział do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy 
Załączniki: 
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-11-02 11:07:27 Podstawowe jednostki organizacyjne akualizacja danych Mariusz Masłowiecki