Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

Data: 
2017-08-10 14:59:50
Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, , znak: BDG-WZP.261.3.2017 Część nr 1: Wybudowanie szybu windy i zainstalowanie windy wewnętrznej. Część nr 2: Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem „Projekt przebudowy Etap 1a” w piwnicach budynku.
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2017-09-19 12:29:12 Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie Opublikowano informację z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Marek Tenerowicz
2017-08-25 13:28:27 Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie Opublikowano zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Marek Tenerowicz
2017-08-25 12:37:18 Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie Opublikowano zaktualizowany przedmiar robót. Marek Tenerowicz
2017-08-25 12:33:51 Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie Opublikowano wyjaśnienia nr 2. Marek Tenerowicz
2017-08-24 10:43:01 Robota budowlana w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie Opublikowano zmianę terminu składania ofert. Marek Tenerowicz

Strony