Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do współpracy z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur ekspertów z następujących dziedzin

Data: 
2019-01-23 17:24:24

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do współpracy z Zespołem Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur ekspertów z następujących dziedzin:

- psychiatria;

- psychiatria dziecięca;

- psychologia;

- psychoterapia;

- seksuologia;

- oligofrenopedagogika;

- medycyna (choroby wewnętrzne, geriatria).

Szczegóły w załącznikach