Usługa społeczna - kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2020-06-09 13:29:14

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony osób i mienia wybranych obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich