Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2020-11-02

Data: 
2020-11-02 14:04:37

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019, poz. 2004) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich informuje o zużytych składnikach rzeczowych ruchomego majątku przeznaczonych do:

  • nieodpłatnego przekazania państwowej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego,

Wykaz zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w załączeniu.

  • Komputery, serwery, macierze dyskowe, laptopy oraz urządzenia wielofunkcyjne SHARP są pozbawione dysków twardych.

Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego podlegają nieodpłatnemu przekazaniu państwowym jednostkom budżetowym lub jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie wniosków o treści zgodnej z postanowieniami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia.

Wnioski należy składać w terminie do 6 listopada 2020 r. na adres e-mail: roman.osypiuk@brpo.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że dodatkowe informacje można uzyskać u p. Romana Osypiuk pod numerem telefonu 22 55-17-824, e-mail: roman.osypiuk@brpo.gov.pl oraz w sprawie sprzętu komputerowego
u p. Jakuba Witeckiego pod numerem telefonu 22 55-17-834, e-mail: jakub.witecki@brpo.gov.pl

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-11-02 14:07:19 Wykaz zużytych składników majątku ruchomego - 2020-11-02 Agnieszka Jędrzejczyk