Zapytanie ofertowe pn. Badanie jakościowe dotyczące tematu równego traktowania ze względu na płeć w postępowaniach sądowych o opiekę nad dzieckiem

Data: 
2020-10-07 13:00:41

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wywiadów jakościowych wśród uczestników postępowań sądowych o przyznanie opieki nad dzieckiem, ze szczególnym uwzględnieniem sędziów, pełnomocników, matek i ojców dzieci.