Zapytanie ofertowe pn. "Przemoc wobec mężczyzn – analiza dokumentów zastanych, dotychczasowych badań oraz przekazu medialnego"

Data: 
2020-08-03 10:02:53

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: a) przeglądu literatury naukowej, dokumentów instytucji publicznych oraz danych z dotychczasowych badań dotyczących przemocy domowej wobec mężczyzn b) oraz analizy przekazu medialnego.