Zarządzenie nr 23/2019 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego

Data: 
2019-05-10 07:41:16

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 274 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 18 Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 49/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 23/2018 Rzecznika Praw  Obywatelskich z dnia 24 maja 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadza się:
1) „Kartę audytu wewnętrznego”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) „Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2019-07-30 07:51:37 Zarządzenie nr 23/2019 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie funkcjonowania audytu wewnętrznego Publikacja zarządzenia Mariusz Masłowiecki