Lista petycji

Formularz wyszukiwania

Np. 2021-10-28
Np. 2021-10-28
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2021-08-20 III.053.30.2021

Waloryzacja emerytur i rent w 2022 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 r.

Sposób załatwienia: RPO nie jest właściowy do rozpatrzenia - petycja zostanie  przekazana wg. właściwości do MRiPS 

przeglądaj
2 2021-08-17 V.053.7.2021

kampania informacyjno-edukacyjna na temat potencjalnych zagrożeń związanych z ekspozycją na

Sposób załatwienia: przekazanie według właściwości do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

przeglądaj
3 2021-08-12 XI.053.5.2021

Umożliwienie nadawania drugiego imienia męskiego dziewczynkom i drugiego imienia żeńskiego chłopcom.

Sposób załatwienia: Przekazanie według właściwości do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

przeglądaj
4 2021-08-03 IV.053.6.2021

Brak uzasadnień sądów z urzędu.

przeglądaj
5 2021-07-29 IV.053.5.2021

Wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 413) zmiany w obrębie art. 54 ze zn. 1 ustawy poprzez wprowadzenie odrębności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych w zakresie stosowania przepisów o upadłości, tak aby interesy członków spółdzielni mieszkaniowej w upadłości były lepiej zabezpieczone.

Sposób załatwienia petycji:

przekazanie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej zgodnie z właściwością

przeglądaj