Modernizacja strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2017-04-13 11:43:00

Przedmiotem dialogu technicznego jest modernizacja strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

UWAGA! Zmianie ulegają terminy, jak poniżej:

1) Zmianie ulega termin składania wniosków:

Nowy termin: Termin składania zgłoszeń: 28 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00

2) Zmianie ulega pożądany termin zakończenia dialogu: 12 maja 2017 r. 

Zamawiający informuje, że w związku z brakiem zgłoszeń do dialogu, dialog techniczny w przedmiocie modernizacji strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich nie odbędzie się.

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2017-04-28 13:59:11 Modernizacja strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Marek Tenerowicz