Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych

Data: 
2018-10-22 11:34:07

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa 6 (sześciu) fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych do budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) zlokalizowanego przy al. Solidarności 77 w Warszawie i ul. Długiej 23/25 w Warszawie (oba obiekty posiadają dźwig osobowy) wraz z instalacją i przyłączeniem urządzeń do funkcjonującego u Zamawiającego systemu wydruku.

 

Działając na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, mając na uwadze ust. 2, pkt. 4 wzoru protokołu postępowania, jak również biorąc pod uwagę pkt. II 6. ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia wynosi: 163 491,87 zł

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2018-11-19 09:35:53 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Marek Tenerowicz
2018-11-07 09:54:39 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Marek Tenerowicz
2018-10-30 10:40:28 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Marek Tenerowicz
2018-10-26 15:27:13 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Marek Tenerowicz
2018-10-22 12:01:17 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Mateusz Saczywko

Strony