Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2017-09-19 12:30:57 Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów. Dodanie ogłoszenia o zawarciu umowy Marek Tenerowicz
2016-10-26 13:20:09 Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów. Dodanie zawiadomienia o wyborze oferty. Mariusz Masłowiecki
2016-10-25 13:21:40 Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów. Mariusz Masłowiecki