Dostawa oprogramowania wraz z usługą subskrypcji, nr sprawy BDG-WZP.261.8.2020

Data: 
2020-09-15 11:25:50

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oprogramowania standardowego wraz z usługą subskrypcji dla maksymalnie 400 użytkowników na okres 12 miesięcy