Wersja wpisu XI.053.4.2021 z dnia czw., 09/02/2021 - 14:13

Przedmiot petycji: 

Postulaty odnośnie do zabezpieczenia praw osób z niepełnosprawnościami rozpatrywanie petycji przez RPO

Sposób rozpatrzenia: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, pozostawiono bez rozpatrzenia.

Data złożenia petycji: 
2021-06-17
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół ds. Równego Traktowania
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-09-02 14:13:49 XI.053.4.2021 Aktualizacja sposobu rozpatrzenia Mariusz Masłowiecki