Wersja wpisu III.053.30.2021 z dnia pt., 09/03/2021 - 15:12

Przedmiot petycji: 

Waloryzacja emerytur i rent w 2022 r. oraz zasiłku pielęgnacyjnego w 2021 r.

Sposób załatwienia: RPO nie jest właściowy do rozpatrzenia - petycja zostanie  przekazana wg. właściwości do MRiPS 

Data złożenia petycji: 
2021-08-20
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-09-03 15:12:47 III.053.30.2021 Publikacja petycji Mariusz Masłowiecki