Wersja wpisu PETRUS - PIOTR POPIS z dnia pon., 09/06/2021 - 13:25

Data zawarcia umowy: 
2021-09-02
Wartość umowy: 
2460.00
Okres obowiązywania: 
2021-09-02 do 2021-11-10
Źródło: 
Wydział Zamówień Publicznych
Przedmiot umowy: 

Pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wymianą okien

Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-09-06 13:25:14 PETRUS - PIOTR POPIS Marek Tenerowicz