IV.053.5.2021

Przedmiot petycji: 

Wprowadzenie do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 413) zmiany w obrębie art. 54 ze zn. 1 ustawy poprzez wprowadzenie odrębności w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych w zakresie stosowania przepisów o upadłości, tak aby interesy członków spółdzielni mieszkaniowej w upadłości były lepiej zabezpieczone.

Sposób załatwienia petycji:

przekazanie do Przewodniczącego Senackiej Komisji Ustawodawczej zgodnie z właściwością

Data złożenia petycji: 
2021-07-29
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Antoni Marcin Frontczak
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-08-13 16:38:43 IV.053.5.2021 Publikacja petycji Mariusz Masłowiecki