IV.053.6.2021

Przedmiot petycji: 

Brak uzasadnień sądów z urzędu.

Data złożenia petycji: 
2021-08-03
Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: 
Autor nie wyraził zgody na publikację danych
Czy petycja wielokrotna?: 
NIE
Autor informacji: 
Zespół Prawa Cywilnego
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2021-08-05 12:39:42 IV.053.6.2021 Publikacja petycji Mariusz Masłowiecki