Rejestr umów

Formularz wyszukiwania

Np. 2021-09-23
Np. 2021-09-23
Lp Data zawarcia umowy Kontrahent/nazwa Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania Źródło
1 2021-09-17 CDO-GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedłużenie usługi „utrzymania oprogramowania i zapewnienia aktualizacji” (Software Maintenance and Upgrade Assurance) na 1 rok, dla posiadanej przez Zamawiającego 1 sztuki licencji (wieczystej) sieciowej/równoczesnej na oprogramowanie ABBYY FineReader 15 Corporate, z jednoczesnym dostępem dla 20 użytkowników

6 086,04 2021-10-01 do 2022-09-30 Wydział Zamówień Publicznych
2 2021-09-17 CC Otwarte Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną działalnością

Odnowienie subskrypcji oprogramowania Cortex XDR Pro na okres 1 roku

141 015,32 2021-10-07 do 2022-10-06 Wydział Zamówień Publicznych
3 2021-09-15 INTEGRITY PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Usługi wsparcia, podczas tworzenia przez Zamawiającego dostępnej cyfrowo strony Intranetowej przy użyciu aplikacji SharePoint

13 431,60 2021-09-15 do 2022-09-14 Wydział Zamówień Publicznych
4 2021-09-13 IT SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostawa 4 sztuk  licencji rocznej subskrypcji na  oprogramowanie: ADOBE CREATIVE CLOUD

18 020,00 2021-09-29 do 2022-09-28 Wydział Zamówień Publicznych
5 2021-09-09 Comarch S.A.

Przeprowadzenie szkolenia z użytkowania programu Adobe InDesign dla 4 wybranych pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

4 800,00 2021-09-09 do 2021-09-10 Wydział Zamówień Publicznych
6 2021-09-08 Michał Stromczyński PrintArt3D.pl z siedzibą w Kielcach

Przedmiot umowy stanowi wykonanie modelu 3D aranżacji w postaci cyfrowej, to jest dwóch plików wektorowych „.stl” i dwóch plików „.pdf” lub „.jpg” korytarza na I-szym piętrze budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. Solidarności 77 w Warszawie

246,00 2021-09-08 do 2021-09-15 Wydział Zamówień Publicznych
7 2021-09-02 PETRUS - PIOTR POPIS

Pełnienie przez Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wymianą okien

2 460,00 2021-09-02 do 2021-11-10 Wydział Zamówień Publicznych
8 2021-09-02 Zakład Usługowo Producyjno Piekarski TADEUSZ PIEKARSKI

Wymiana okien w prawym skrzydle na parterze i pierwszym piętrze budynku BRPO

92 861,00 2021-09-02 do 2021-11-10 Wydział Zamówień Publicznych
9 2021-08-31 PZU Zdrowie S.A.

Świadczenie medycyny pracy oraz szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B oraz przeciwko tężcowi.

34 678,00 2021-09-01 do 2022-08-31 Wydział Zamówień Publicznych
10 2021-08-23 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELESIS Sp. z o.o.

Konserwacja systemu telefonicznej łączności

129 888,00 2021-09-01 do 2023-08-31 Wydział Zamówień Publicznych